[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_wp_custommenu nav_menu=”2794″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]Svrha obrade osobnih podataka Osobni podaci (ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta, adresa elektroničke pošte, kontakt telefon, zaporka u šifriranom obliku i podatak o proizvodu koji je osoba naručila) tvrtka (upravitelj) Perola, Irena Jurjevec s.p., Okonina 45b, 3333 Ljubno uz Savinju, obrađuje samo u sljedeće svrhe:

 • za vođenje evidencije kupaca proizvoda objavljenih na internet stranici tvrtke Perola, Irena Jurjevec sp, Okonina 45b, 3333 Ljubno ob Savinji, www.papina.si
 • za slanje e-mailova (novosti) u svrhu informiranja o novim proizvodima, akcijskim ponudama i novim sadržajima na internet stranici www.papina.si, uslugama ili događajima unutar tvrtke Perola, Irena Jurjevec sp, Okonina 45b, 3333 Ljubno ob Savinji,
 • za pregled poslanih e-mailova, koje je pojedinac otvorio ili nije otvorio, koje poveznice je otvorio odnosno kliknuo (koje proizvode si gledao na internet stranici www.papina.si), koliko dugo si gledao pojedinačni sadržaj;
 • za segmentiranje pojedinaca na temelju činjenica iz prethodne alineje i daljnje slanje prilagođenih (individualiziranih) e-mailova (to znači da različiti pojedinci primatiju e-mailove s različitim sadržajem) kako bi bolje (relevantnije) informirali pojedince i postigli veću stopu odaziva na poslane e-mailove;
 • u svrhe analize korisnikovog životnog puta na internet stranici: odakle je korisnik stigao na internet mjesto (izvor prometa), za praćenje zadržavanja na internet stranici, koje internet stranice je posjetio, koji sadržaj je preuzeo odnosno pogledao.

Sve analize i upravljanje podacima su samo za internu evidenciju tvrtke Perola, Irena Jurjevec sp, Okonina 45b, 3333 Ljubno ob Savinji. Zaštita osobnih podataka Tvrtka Perola, Irena Jurjevec s.p. posluje u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/2007) i Općom uredbom EU o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) i pojedincu kojem u sklopu zaštite osobnih podataka osiguravamo sljedeća prava: -Pravo da od tvrtke Perola, Irena Jurjevec s.p. kao upravitelja osobnih podataka u bilo kojem trenutku zahtijeva pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 • svrhe obrade,
 • vrste osobnih podataka, korisnike ili kategorije korisnika kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni,
 • predviđeno razdoblje pohranjivanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja,
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući oblikovanje profila.

– Razlozi za to, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za pojedinca. – Besplatna kopija osobnih podataka u obliku koji određuje pojedinac sam (ako je zahtjev podignut putem elektroničke komunikacije i ne zahtijeva drugačije, kopija se daje u elektroničkom obliku). Za dodatne tražene kopije, upravitelj može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir troškove. – Ispravljanje netočnih osobnih podataka. – Ograničenje obrade kada pojedinac osporava točnost osobnih podataka, i to na razdoblje koje upravitelju omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka

 • obrada je nezakonita i ne slažem se s brisanjem osobnih podataka i umjesto toga zahtijevam ograničenje njihove uporabe,
 • upravitelj više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ja trebam za ostvarivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

– Brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav) ako su ispunjene pretpostavke iz 17. članka Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno u slučaju kada opozovem ovu suglasnost za obradu osobnih podataka. – Ispis osobnih podataka u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitljivom obliku, s pravom da te podatke proslijedim drugom upravitelju bez da me izvorni upravitelj ometa. – Prestanak uporabe osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, uključujući oblikovanje profila. – Da on ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući oblikovanje profila, koje ima pravne učinke u vezi s njim ili na sličan način znatno utječe na njega, ako su ispunjene pretpostavke iz 22. članka Opće uredbe o zaštiti podataka. – Pravo na podnošenje žalbe na upravitelja kod Povjerenika za informacije ako smatra da obrada mojih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka. Postupak ostvarivanja prava pojedinca Svjestan sam da se svi gore navedeni zahtjevi, koji se odnose na ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima, mogu pismeno uputiti upravitelju, i to na e-mail adresu irena@papina.si. Svjestan sam da za potrebe pouzdane identifikacije upravitelj od mene može zatražiti dodatne podatke, a poduzimanje mjera može odbiti samo u slučaju ako dokaže da me ne može pouzdano identificirati. Svjestan sam da upravitelj na moj zahtjev s kojim ostvarujem moja prava u vezi s gornjim osobnim podacima mora odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Opis je sastavljen: 22.05.2018.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]